Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Kompetencja w nawracaniu

Słownik tłumaczy, iż nawrócenie polega na uznaniu zła, które się popełniło natomiast podjęciu decyzji o tym, aby tego negacja logiczna powtarzać. Oczywiście to słuszne, jednakowoż do wnętrza Piśmie św. greckie termin oznaczające nawrócenie, metanoia, ma o wiele szersze znaczenie. Oznacza ono zmianę myślenia, która z kolei prowadzi do zmiany sposobu działania oraz reagowania do wnętrza naszym życiu. Przed Chrystusem nawrócenie oznaczało powrót aż do przestrzegania Prawa – prestiż tego, co ono mówi, i stanięcie w posłuszeństwie pod niego. Ale Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, powiedział: „Nawracajcie się oraz wierzcie wewnątrz Ewangelię”. On sprawił, że te dwa aspekty – Prawo także wiara – stały się jednością, tudzież nawrócenie miało od tego czasu mienić się nie tyle wzrok wstecz, do tego stopnia pójście do przodu. Dobra Nowina jest czymś, w co wkraczamy na mocy wiarę. To znaczenie głosili później apostołowie w środku dniu zesłania Ducha Świętego: „Nawróćcie się – powie…